Lundian logistiikka ja tuotanto lomailee 1.-14.7.2024. Tänä aikana tilaukset eivät lähde eteenpäin. Lue lisää täältä.

Lundia Oy:n verkkokaupan toimitusehdot ja tietosuojaseloste

Nämä ovat Lundia-verkkokaupan (”Verkkokauppa”) sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”), joita sovelletaan verkkosivujen www.lundia.fi välityksellä ostettavien tuotteiden kauppaan Lundia Oy:n (”Lundia”) ja asiakkaan välillä.

1. Verkkokaupassa asiointi ja tilaaminen


Lundia-verkkokauppa on tarkoitettu seuraavissa maissa asuville asiakkaille: Suomi, Ruotsi, Islanti, Tanska, Liettua, Latvia, Viro, Italia, Itävalta, Saksa, Irlanti, Belgia, Alankomaat, Ranska, Espanja, Portugali, Puola, Unkari, Tšekin tasavalta, Kroatia, Bulgaria, Slovenia, Slovakia, Kreikka, Kypros, Luxemburg, Malta, Romania.

Toimitamme myös muihin maihin, tällöin voit olla yhteydessä verkkokauppa@lundia.fi ja tiedustella rahtikuluja.

Lundia-verkkokaupassa voi asioida ainoastaan 18 vuotta täyttänyt kuluttaja-asiakas (”Asiakas”).

Tilauksen tekeminen Verkkokaupassa ei edellytä rekisteröitymistä. Mikäli Asiakas tilaa tuotteita rekisteröitymättä, Asiakkaan on annettava kunkin tilauksen yhteydessä pakolliseksi merkityt tilaajatiedot, jotta tilaus voidaan toimittaa Asiakkaalle. Tilaamisen edellytyksenä on toimiva sähköpostiosoite, sillä tilausvahvistus toimitetaan Asiakkaalle vain sähköpostitse. Asioidessaan Verkkokaupassa Asiakkaan tulee antaa itsestään oikeat tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta Lundialle.

Asiakas voi halutessaan rekisteröityä Verkkokaupan asiakkaaksi ja näin nopeuttaa asiointia Verkkokaupassa. Rekisteröityminen on maksutonta.

Rekisteröityessään Asiakas valitsee itselleen salasanan, jonka huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta Asiakas on vastuussa. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Verkkokaupassa. Mikäli Asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai joutuneet sivullisen haltuun tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Lundialle. Lundialla on oikeus jäädyttää Asiakkaan tunnukset ilman ennakkoilmoitusta, mikäli Lundia epäilee Asiakkaan tunnuksia käytettävän väärin.

Asiakkaan tulee noudattaa normaalia tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta Verkkokaupassa asioidessaan.

Verkkokauppa ja sen sisältö (kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset) sekä Verkkokaupan visuaalinen ilme ovat tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaamaa Lundian omaisuutta. Kaikki Verkkokauppaan ja sen sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Lundialle tai sen yhteistyökumppaneille.

Lundia ei myönnä Verkkokaupassa asioivalle henkilölle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin. Verkkokaupassa julkaistavaa aineistoa saa siteerata tekijänoikeuslakien ja -sopimusten sekä muiden sovellettavien säännösten mukaisella tavalla, jolloin siteeraajan on aina ilmoitettava lähde sekä säilytettävä kyseiseen aineistoon liittyvät tekijänoikeutta ja muita oikeuksia osoittavat merkinnät.

 

2. Henkilötietojen käsittely


Lundia käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla sekä toimii henkilörekisterien rekisterinpitäjänä.

Lundia kunnioittaa Asiakkaan yksityisyyttä.

Verkkokaupan kautta saatuja Asiakkaan henkilö- ja muita tietoja käytetään vain Lundian sisäisesti. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Lundian yhteistyökumppanille esimerkiksi maksun ja tilausten käsittelemiseksi tai tuotteiden toimittamiseksi. Näissä tapauksissa Lundia antaa yhteistyökumppanilleen ainoastaan kyseisen tehtävän välttämättä edellyttämät tiedot.

Lundia ei välitä Asiakkaan henkilö- tai muita tietoja kolmannelle osapuolelle missään muussa tarkoituksessa kuin tilauksen käsittelemiseksi ja toimittamiseksi. Lundia ei myy, jaa eikä vuokraa tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Lundialla on kuitenkin oikeus välittää Asiakkaan henkilö- ja muita tietoja viranomaisille mahdollisissa lainrikkomustapauksissa.

Asiakkaan etu- ja sukunimi, yhteystiedot ja muut henkilötiedot tallennetaan Lundia- verkkokaupan asiakasrekisteriin. Asiakkaan tietoja käsitellään rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.

Asiakkaalla on oikeus tarkastella tai muuttaa asiakasrekisterissä olevia henkilötietojaan tai poistaa niitä asiakasrekisteristä. Tietojen tarkastelu on maksutonta kerran vuodessa.

Lundia voi käyttää Asiakkaan henkilötietoja markkinointitarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa kieltää Lundiaa jatkamasta markkinointia Asiakkaalle.

 

3. Evästeet


Asiakkaan päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä (“cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Verkkokauppaa käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä Verkkokaupan sivuja Asiakas on selannut, mitä selainta Asiakas käyttää ja mistä Asiakas on tullut Verkkokauppaan. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää Asiakkaalta saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Verkkokauppaa, jotta se palvelee Asiakkaita entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Verkkokaupan kävijämäärien tilastollisessa seurannassaja erilaisessa Verkkokaupan toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Asiakkaalla on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan, mutta evästeiden kieltäminen voi häiritä Verkkokaupan käyttämistä tai estää sen kokonaan.

 

4. Tuotteiden tilaaminen


Tuotteiden tilaaminen tapahtuu siten, että Asiakas poimii haluamansa tuotteet ostoskoriin, minkä jälkeen Asiakas antaa tilauksen edellyttämät tiedot Verkkokaupan ohjaamalla tavalla. Asiakas voi muuttaa ostoskorinsa sisältöä tilauksen maksamiseen saakka. Asiakas saa tilauksesta automaattisen vastaanottovahvistuksen antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan huolellisesti tilauksensa sisältö ennen tilauksen lähettämistä. Lundialla on oikeus olla hyväksymättä tilausta perustellusta syystä.

 

5. Vahvistus tilauksen vastaanottamisesta ja toimituksesta


Asiakkaalle lähetetään onnistuneen maksutapahtuman jälkeen sähköpostitse Asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen vahvistus tilauksen vastaanottamisesta ja siitä, että tilauksen käsittely aloitetaan. Vahvistus sisältää tilauksen keskeiset tiedot.

Asiakkaan tulee tarkistaa, että vahvistus vastaa sisällöltään Asiakkaan tekemää tilausta. Rekisteröitynyt asiakas voi myös tarkistaa tilauksensa sisällön Verkkokaupassa kirjautumalla palveluun.

Asiakkaalle lähetetään erillinen toimitusvahvistus, kun tuotteen saatavuus on varmistettu ja tuotteen toimitus on käynnistynyt. Kirjelähetyksestä ei lähde erillistä toimitusvahvistusilmoitusta eikä siinä ole seurattavaa tunnusta. Lundiaa sitova tilaus syntyy, kun Lundia on lähettänyt Asiakkaalle toimitusvahvistuksen.

 

6. Hinnat


Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassaolevan hinnan perusteella. Hinnat ilmoitetaan euroina. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Tuotteiden hinnat sisältävät arvolisäveron. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja Asiakkaalle lähetettävässä tilausvahvistuksessa. 

Lundia pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja.

Lundia pyrkii varmistumaan Verkkokaupassa ilmoitettujen hintojen oikeellisuudesta, mutta ei takaa niiden virheettömyyttä. Mikäli Verkkokaupassa on annettu virheellinen hintatieto, ja virhe on sillä tavoin selvä, että Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhe (esim. hinta on poikkeuksellisen alhainen verrattuna todelliseen hintaan tai yleiseen hintatasoon), Lundia ei ole velvoitettu myymään tuotetta virheellisellä hinnalla.

Jos tuotteet toimitetaan EU-alueen ulkopuolelle, Asiakas on vastuussa tulli- ja tuontimaksuista sekä muista vastaavista kuluista kohdemaassa. Ostoskorissa ALV määräytyy kohdemaan mukaisesti.

Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että eri maiden tullikäytännöissä saattaa olla eroja. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä oman asuinmaansa tulliin saadakseen lisätietoa oman asuinmaansa tullimaksuista ja muista käytännöistä. Mikäli tuotteiden toimittaminen Asiakkaalle edellyttää tulliselvitystä maassa, jonne tuotteet toimitetaan, Asiakas vastaa kaikista tulliselvitykseen liittyvistä maksuista. Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että jos tuotteiden toimitus viivästyy Lundian ilmoittamasta arvioidusta toimitusajasta tulliselvityksen vuoksi, kyse ei ole Lundian viivästyksestä, eikä Lundia vastaa ko. viivästyksestä.

 

7. Tuotteiden saatavuus


Lundia pyrkii ilmoittamaan Verkkokaupassa saatavilla olevista tuotteista ajantasaiset ja oikeat tiedot. Lundia ei kuitenkaan voi taata tietojen virheettömyyttä. Lundia ei myöskään voi taata Verkkokaupassa myytävien tuotteiden saatavuutta tai riittävyyttä, sillä tiettyjä tuotteita valmistetaan vain rajallinen määrä tai tuote saattaa muutoin olla tilapäisesti loppuunmyyty.

Mikäli tilattu tuote on näkynyt Verkkokaupassa saatavilla olevana tuotteena, mutta se on tilauksen vastaanottamisen jälkeen tilapäisesti loppunut siten, että tuotteen toimitus viivästyy arvioidusta toimitusajankohdasta, Lundia pyrkii välittömästi tilanteen havaittuaan ilmoittamaan asiasta Asiakkaalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli tilattua tuotetta ei ole lainkaan saatavilla tai tuotetta saataisiin vasta yli kuukauden kuluttua tilaushetkestä, Lundia sitoutuu hyvittämään Asiakkaalle tilatusta tuotteesta jo maksetun hinnan täysimääräisesti, ja kaupan katsotaan kyseisen tuotteen osalta peruuntuneen. Lundia ottaa tällaisessa tilanteessa Asiakkaaseen yhteyttä, jolloin Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus pitää kauppa voimassa ja hyväksyä pidempi toimitusaika tai korvaavan tuotteen toimittaminen.

 

8. Tuotteiden toimitus


Nouto (ainoastaan Suomeen tilattavat tuotteet)


Tilattaessa tuotteita Suomeen Asiakas voi tilausta tehdessään valita toimitustavaksi noudon Matkahuollon toimipaikasta, noudon Lundian myymälästä (Helsinki, Fredrikinkatu) tai noudon Lundian pääkonttorilta ja logistiikasta Hyvinkäältä.

Jos Asiakas haluaa noutaa tuotteen Matkahuollon toimipaikasta, hänen tulee valita Matkahuollon bussipaketti tai Lähellä-paketti, jolloin tuote toimitetaan postinumeroa lähimpään Matkahuollon toimipaikkaan. Asiakkaalle toimitetaan tuotteen seurantakoodi Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Lisäksi Asiakas tulee samaan tiedon tuotteen saapumisesta Matkahuollon toimipaikkaan Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Tuotetta säilytetään Matkahuollon toimipaikassa yhden viikon, jonka jälkeen Matkahuolto veloittaa Asiakkaalta varastointikuluja noutamattomasta tuotteesta.

 

Kotiinkuljetus


Lundian käyttämä kuljetusliike toimittaa tilatut tuotteet Asiakkaalle kotiinkuljetuksena. Tilauksen yhteydessä yksilöidyt toimituskulut lisätään tilauksen hintaan. Yli 150 euron tilaukset toimitetaan veloituksetta. 

Ennen kotiinkuljetuksen toimitusta kuljetusliike sopii Asiakkaan kanssa tarkemman toimitusajan käyttäen Asiakkaan ilmoittamaa puhelinnumeroa soittaen tai tekstiviestin avulla.

Toimitusaika vaihtelee eri tuotteilla. Toimitusaika määräytyy aina tapauskohtaisesti riippuen tuotteen saatavuudesta, toimitustavasta sekä toimituksen määränpäästä. Tuotteiden arvioitu toimitusaika ilmoitetaan Asiakkaalle lähetettävässä tilausvahvistuksessa. Toimitusvahvistus lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, kun tuotteen saatavuus on varmistunut. Mikäli Asiakas on tilannut tuotteita, joille Lundia on toimitusvahvistuksessa ilmoittanut eri toimitusajat, toimitetaan tilaus pisimmän ilmoitetun toimitusajan mukaisesti.

Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy ilmoitetusta, Lundia pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle viivästyksestä Asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan Asiakkaalle uuden arvion toimitusajankohdasta.

Jos käy ilmi, että kotiinkuljetus Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ei ole lainkaan mahdollinen, Lundia ilmoittaa siitä Asiakkaalle Asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen. Lundia sitoutuu hyvittämään Asiakkaalle tilatusta tuotteesta jo maksetun hinnan täysimääräisesti, ja kaupan katsotaan kyseisen tuotteen osalta peruuntuneen.

Lundia ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei voida toimittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä, kuten siksi, että Asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot, laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen tai Asiakas ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana eikä häntä tavoiteta.

 

9. Maksutavat


Tuotteet ja niiden toimituskulut maksetaan tilausprosessin lopussa. Hyväksytyn maksutapahtuman jälkeen tilaus etenee käsittely- ja toimitusvaiheeseen.

Voit maksaa Verkkokaupassamme Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -korteilla tai suomalaisen verkkopankin kautta sekä Avardan osamaksu- ja laskuvaihtoehdot. 

Korttimaksaminen Verkkokaupassamme tapahtuu turvallisesti Luottokunnan SSL- suojatulla maksulomakkeella. Yrityksellämme ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme. Verkkokaupassamme ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode -todentamispalvelut, joiden avulla kortinhaltijan henkilöllisyys todennetaan. Lundia varaa oikeuden hylätä tilaus, mikäli korttimaksua ei voida todentaa.

Maksut Visa, Visa Electron- tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Verkkopankit (vain Suomessa)

Voit maksaa Verkkokaupassa seuraavien suomalaisten verkkopankkien kautta: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Tapiola, Handelsbanken, Aktia, S-pankki ja Ålandsbanken. Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839–7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii perinteisen verkkomaksamisen tavoin.


LASKU


Kun valitset maksutavaksi laskun, saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista. Voit myös jakaa ostoksesi pienempiin osiin laskun saatuasi. Sinun on maksettava vähintään laskulla ilmoitettu vähimmäismäärä eräpäivään mennessä. Myöhästyneestä maksusuorituksesta peritään viiden euron muistutuslasku. Ostohetken yhteydessä tehdään luottopäätös, jonka yhteydessä voidaan tarkistaa osoite- ja luottotietosi. Luoton myöntäjänä toimii Avarda. Jos hakemustasi ei hyväksytä, voit valita toisen maksuvaihtoehdon. Kampanjaehtoja, kuten luoton perustamismaksua, korotonta ja kulutonta maksuaikaa tai muuta kampanjaan liittyvää erityistä ehtoa sovelletaan, kun Luotonsaaja on oston yhteydessä valinnut maksaa kampanjaehtojen mukaisesti. Kampanjaehtoja sovelletaan ainoastaan kyseess ä olevaan ostoon. Tarkemmat kampanjaehdot esitetään ostoksen teon yhteydessä.


Luottoehdot ja vakiomuotoiset kuluttajaluottotiedot.


TILI


Voit myös jakaa ostoksesi pienempiin osiin pidemmälle maksuajalle. Saat kuukausittain tilinhoitoilmoituksen, jossa on kerrottu vaadittu vähimmäiserä. Voit milloin tahansa maksaa myös suurempia suorituksia tai koko avoinna olevan saldon kerralla pois ilman lisäkuluja. Ostohetken yhteydessä tehdään luottopäätös, jonka yhteydessä voidaan tarkistaa osoite- ja luottotietosi. Luoton myöntäjänä toimii Avarda. Jos hakemustasi ei hyväksytä, voit valita toisen maksuvaihtoehdon. Kampanjaehtoja, kuten luoton perustamismaksua, korotonta ja kulutonta maksuaikaa tai muuta kampanjaan liittyvää erityistä ehtoa sovelletaan, kun Luotonsaaja on oston yhteydessä valinnut maksaa kampanjaehtojen mukaisesti. Kampanjaehtoja sovelletaan ainoastaan kyseessä olevaan ostoon. Tarkemmat kampanjaehdot esitetään ostoksen teon yhteydessä.

Luottoehdot ja vakiomuotoiset kuluttajaluottotiedot.

Lundia Laskun ja Tilin luotonmyöntäjä on Avarda (Y-tunnus 3362665-9), joka auttaa sinua kaikissa ostoksen maksamiseen liittyvissä asioissa.

Avardan verkkopalvelu: https://omatsivut.avarda.fi/

www.avarda.com/fi

 

10. Peruuttamisoikeus

Peruutus Suomessa

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Verkkokaupasta tilaamansa tuote viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla peruuttamisesta sähköpostitse, sähköisellä palautuslomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla. Peruutusoikeuden edellytyksenä on se, että (i) tuotetta ei ole käytetty, (ii) tuote kuuluu Lundian vakiotuotteisiin, eikä sitä ole valmistettu tai muokattu Asiakkaan toiveiden mukaisesti  ja (iii) myytävissä edelleen.

Peruutusilmoituksen voi tehdä lomakkeella, jonka löydät täältä. 

Mikäli Asiakas haluaa peruuttaa tilaamansa tuotteen, Asiakkaan tulee postittaa tuote viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 14 vrk:n kuluessa peruutusilmoituksesta, Matkahuollon välityksellä osoitteeseen:

Lundia Oy/palautukset

Hikiäntie 1303

05820 Hyvinkää, FINLAND

palautuskoodi: 9527147

Palautettavan tuotteen mukana tulee toimittaa lähetyksen mukana tullut palautuskortti, josta selviää seuraavat tiedot: nimi, tilausnumero ja palautuvat tuotteet. 

Peruutettu tuote tulee aina toimittaa alkuperäisessä tai vastaavassa paketissa ja Lundian antamien ohjeiden mukaisesti hyvin pakattuna. Palautettavan tuotteen tulee olla samassa kunnossa kuin ne on toimitettu.

Lundia hyvittää Asiakkaalle peruutettujen tuotteiden arvon sekä tuotteen palauttamisesta aiheutuneet tavanomaiset kustannukset Asiakkaan maksutavan mukaisesti kohtuullisen ajan kuluessa, kuitenkin viimeistään 14 vrk kuluessa siitä, kun Lundia on vastaanottanut peruutusilmoituksen. Lundia voi kuitenkin siirtää takaisinmaksua, kunnes Lundia on vastaanottanut tuotteen tai olet toimittanut tuotteen palautuksesta todisteen (esim. toimitustodistus). Lundia ei kuitenkaan korvaa Asiakkaalle tuotteen palauttamisesta aiheutuneita kuluja, jos tuotetta ei voida palauttaa tavanomaisella tavalla postitse esimerkiksi tuotteen suuren koon tai painon vuoksi.

 

Peruutus Suomen ulkopuolelta

Asiakkaan tulee tehdä peruutusilmoitus Lundialle verkkokauppa@lundia.fi ja palauttaa tuotteet 14 vrk:n sisällä peruutusilmoituksesta. Lundia ei vastaa palautuskustannuksista.

 

11. Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot

 

Mikäli havaitset, että verkkokaupasta ostetussa tuotteessa on sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukainen virhe, voit halutessasi tehdä Lundialle tätä koskevan reklamaation. Reklamaatiot on tehtävä mahdollisimman pian virheen havaitsemisen jälkeen. Reklamaatiot pyydämme ilmoittamaan osoitteeseen verkkokauppa@lundia.fi tai soittamaan asiakaspalveluun 0505661155. Reklamaatioilmoituksesta tulee käydä ilmi reklamoitava tuote, tuotteiden määrä ja reklamaation syy. Reklamaation käsittelyä nopeuttaa kuvaukset ja kuva reklamaation aiheesta.

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan mahdollisimman pian tarkastaa, että toimitus on sisältänyt hänen tilaamansa tuotteet ja että tuotteet ovat virheettömiä.

Mikäli Asiakas havaitsee, että toimitetussa tuotteessa on virhe tai tilaus on muutoin virheellinen, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta Lundian asiakaspalveluun. Virheellisen toimituksen palautuksessa noudatetaan tilauksen peruuttamista koskevaa ohjeistusta. Vastaanotettuaan virheellisen tuotteen Lundia toimittaa Asiakkaalle korvaavan tuotteen tai hyvittää virheellisen tuotteen arvon Asiakkaan maksutavalle.

Jos tuote toimitetaan kotiinkuljetuksella, Asiakkaan tulee tarkastaa toimituksen kunto. Mikäli paketti on vaurioitunut kuljetuksessa ja mikäli myös tilattu tuote/tuotteet ovat vaurioituneet, tulee Asiakkaan pyytää kuljetusliikkeen edustajaa tekemään ilmoitus rahtikirjaan. Tämän jälkeen Asiakas on velvollinen ottamaan yhteyttä Lundian asiakaspalveluun sopiakseen uuden tuotteen toimittamisesta.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

12. Ylivoimainen este (Force majeure)


Lundia ei ole vastuussa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Lundian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure). Lundia pyrkii kuitenkin tällaisessakin tilanteessa palvelemaan Asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

13. Vastuunrajoitus


Asiakas hyväksyy sen, ettei Lundia ole vastuussa Asiakkaan Verkkokaupan kautta lähettämien tai vastaanottamien tietojen suojauksesta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista. Asiakas vapauttaa Lundian kaikesta vastuusta tähän liittyen. Lundia ei myöskään voi taata, että Verkkokauppa, Verkkokauppaa ylläpitävät web-palvelimet tai Lundian lähettämät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia.

Lundia ei vastaa välillisistä vahingoista, elleivät ne aiheudu tahallisesta rikkomuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Joka tapauksessa Lundian vastuu rajoittuu kulloinkin voimassa olevan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

14. Verkkokaupan ylläpitäjä ja asiakaspalvelu


Verkkokaupan ylläpitäjä on Lundia Oy (y-tunnus 1929863–6).

Asiakasta kehotetaan kääntymään Verkkokaupan asiakaspalvelun puoleen kaikissa ongelmatilanteissa tai mikäli Asiakkaalla on kysyttävää Lundia-tuotteista tai asioinnista Verkkokaupassa. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat:

Puhelin: +358 50 566 1155 (ma–pe 10–18 GMT+2), sähköposti: verkkokauppa@lundia.fi

 

15. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen ratkaisu


Verkkokauppaan ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa.

 

__________________________________________________

 

TIETOSUOJASELOSTE LUNDIA OY

1. Rekisterinpitäjä
Lundia Oy (1929863-6)

PL 18

05801 Hyvinkää

info@lundia.fi, 010 525 9500

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö
 

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on pääsääntöisesti tilaussopimuksen luominen Lundia Oy:n ja asiakkaan välille. Emme käytä tietoja suoramarkkinointiin ilman asiakkaan suostumusta emmekä luovuta tietoja eteenpäin ilman asiakkaan suostumusta tai ellei luovutus perustu lain mukaiseen toimintaan.

 

Keräämme tietoja asiakastilauksien tai tarjouksien yhteydessä myymälässä:

 • etu- ja sukunimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • toimitus- ja laskutusosoite

Verkkokaupassa asiakas luovuttaa tilauksen teon yhteydessä käyttöömme:

 • etu- ja sukunimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • toimitus- ja laskutusosoite
 • IP-osoite
   

Verkkosivuilla vierailevilta käyttäjiltä keräämme teknisiä tietoja, kuten

 • IP-osoite
 • käyttöjärjestelmä
 • laitetyyppi
 • verkkoselain
 • sivuhistoria Lundia Oy:n verkkokaupassa ja kotisivuilla
   

Uutiskirjeen tilaajat luovuttavat meille kotisivujen tai verkkokaupan kautta rekisteröidyttyään:

 • sähköpostiosoite

Uutiskirjeen tilaajat luovuttavat meille myymälässä rekisteröidyttyään

 • sähköpostiosoite

Lisäksi vapaaehtoisesti

 • etu- ja sukunimi
 • puhelinnumero
 • asuinpaikkakunta.

3. Tietojen säilytys
 

Säilytämme asiakastietoja lain määräämän ajan.

 

4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 

Käytämme tietoja pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n alueilla.

Jos Lundia Oy käyttää asiakastietojen käsittelyyn palvelua EU-maiden ulkopuolelta, varmistamme palvelun käytön sallimisen EU-maissa, esim. Privacy Shield -järjestelmän avulla.

 

5. Asiakkaan oikeudet
 

Asiakkaalla on oikeus saada käyttöönsä kaikki Lundia Oy:n keräämät asiakastiedot. Asiakas voi pyytää tietojen poistamista ja Lundia Oy toteuttaa pyynnön, jos sille ei ole lain tuomaa estettä. Asiakas voi pyytää tietojen korjaamista, osittaista poistamista tai tietojen täydentämistä.

Asiakkaalla on oikeus saada kaikki tiedot itsestään siirrettynä koneellisesti luettavassa muodossa.

 

Jos asiakas kokee, että Lundia Oy:n tietosuojaselosteessa tai käyttäytymisessä on puutteita, on hänellä oikeus tehdä asiasta ilmoitus Suomessa tietosuojavaltuutetulle (tietosuoja.fi).