Lundian 75-vuotisjuhlavuosi ei olisi mitään ilman taidetta

Saara Renvall: Objects of Necessity

 

Saara Renvallin teokset tarkastelevat suhdettamme metsään, puihin ja puuhun materiaalina. Työt korostavat puun emotionaalista ulottuvuutta materiaalin fysiologisen ominaisuuden avulla.

 

Näyttelyn teokset ovat syntyneet kotimaisella männyllä tehdyillä kokeiluilla, joissa on hyödynnetty puun kapillaarista ominaisuutta. Puun värjääminen kapillaari-ilmiön avulla ei ole työn itsetarkoitus, vaan keino tuoda esille tutun ja arkisen materiaalin ekspressiivistä luonnetta.

Työt ovat osa Renvallin kolmivuotista taiteellista projektia, jossa tutkitaan ja tuotetaan uudenlaista esineistöä, joka ottaa kantaa aikaamme, kulutustottumuksiimme, tuotantotapoihimme ja ennen kaikkea ihmisen ja materian suhteeseen. Tekemisen keskiössä on ajatus laajemmasta funktion käsitteestä; siitä, miten objektin syvempi merkitys voi syntyä sen välittämän tiedon ja tunteen kautta.

 

Näyttely esillä Fredan showroomilla 15.-30.9.2023.

Lundia Freda

Fredrikinkatu 45 

00100 Helsinki